FUNDACJA BYĆ BARDZIEJ

o fundacji

Fundacja „Być Bardziej” wśród swoich celów stawia troskę o rozwój i byt drugiego człowieka. Chcemy nasze projekty opierać na haśle: rozumieć i pomagać. W ten sposób pragniemy rozwijać i promować pasję szukania i pomnażania dobra wokół nas. W ten sposób chcemy być bardziej… i pomnażać wyobraźnię miłosierdzia, o której mówił w Polsce św. Jan Paweł II. Pomagamy ludziom, by skutecznie pomagali sobie nawzajem. Chcemy pomnażać dobro oparte o ideę wzajemnej miłości, wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka.

Fundacja „Być Bardziej” powstała pod koniec 2012 roku. W tym roku będziemy obchodzić swoje 10-lecie działalności. Wśród znanych programów, które realizowaliśmy w tym czasie były: „Nakarm głodnego. Szczęśliwe dziecko z pełnym brzuszkiem” i aż 8 edycji ogólnopolskiego programu społecznego „Dzwonek na obiad”. Naszym celem jest propagowanie postawy dobroczynnej, kształtowanie ludzkich postaw i praw, w oparciu o wartości i normy ogólnoludzkie, ale przede wszystkim pomoc polskiej rodzinie.

Pragniemy rozszerzać naszą działalność i ukierunkować projekty fundacji na rzecz promocji instytucji rodziny. Dlatego rozpoczęliśmy nowy projekt pn. Rodzina Roku. Projekt ten jest skierowany do rodzin w Polsce posiadających dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny posiadającej przynajmniej 1 dziecko. Nasz projekt w swoich założeniach pragnie wspierać wszystkie małżeństwa. Swoje działania ukierunkowujemy na rodzinę w Polsce wydobywając z niej to co najlepsze.

rodzina_1

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie rodzina roku 2022?

nasze projekty