Drogowskazy jana Pawła II

Drogowskazy Jana Pawła II

Ojciec Święty nauczał, że ostatecznym celem człowieka jest szczęśliwa wieczność, a życie jest zadaniem do wypełnienia w drodze do nieba.

Całe życie księdza Karola Wojtyły – Jana Pawła II było walką o cywilizację życia i miłości przeciwko cywilizacji śmierci i nienawiści. Ojciec Święty bronił świętości i nienaruszalności życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

Zakończył swój pontyfikat przepiękną śmiercią, pokazując, jak należy godnie odchodzić do Domu Ojca. Lekcja umierania, którą dał nam Jana Paweł II, pogłębiła stosunek współczesnych ludzi do tajemnicy śmierci.

W stronę Boga

„Drogowskazy Jana Pawła II” to krótkie myśli Jana Pawła II. Papież był dla nas takim wzorem ukochania Krzyża, ukochania Słowa Bożego.  Najlepszym sposobem realizacji duchowego testamentu Jana Pawła II jest wcielanie papieskiej nauki w życie.

Słowa Ojca Świętego mają wielką moc przemiany ludzkiego życia. Istnieje wiele świadectw od osób korzystający z „Drogowskazów Jana Pawła II”: Małżeństwa wracają do siebie, człowiek po latach przychodzi do konfesjonału i się spowiada. Osoba chora na nowotwór nagle odkrywa, że to cierpienie może być przeżywane ku zbliżeniu do Chrystusa, może być cierpieniem ofiarowanym w jakiejś intencji, nadaje sens swemu cierpieniu.

Każdy, kto zechce otrzymywać „perełki” z nauczania Jana Pawła II, może wejść pod adres internetowy www.drogowskazy.JP2.pl i poprosić o ich przesyłanie.