Pomagamy Ludziom, By Skutecznie Pomagali Sobie Nawzajem

FUNDACJA BYĆ BARDZIEJ

O nas

Fundacja „Być Bardziej” wśród swoich celów stawia troskę o rozwój i byt drugiego człowieka, zwłaszcza tego, który jest wykluczony w społeczeństwie poprzez ubóstwo.

ZADZWOŃ DO NAS!

AKTUALNOŚCI

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”

NASZA WIZJA

Tworzymy i doskonalimy systemy pomnażania dobra – oparte o ideę miłości wzajemnej, wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka.

NASZE PROJEKTY

Dzwonek na obiad

Rodzina Roku

Drogowskazy Jana Pawła II

Duchowy.pl

Drogowskazy Prymasa Wyszyńskiego

Dzwonek z pasją

Niecodziennik

WSPIERAJĄ NAS