O nas

Fundacja „Być Bardziej” wśród swoich celów stawia troskę o rozwój i byt drugiego człowieka, zwłaszcza tego, który jest wykluczony w społeczeństwie poprzez ubóstwo.

Misja

Pomagamy ludziom, by skutecznie pomagali sobie nawzajem

Wizja

Tworzymy i doskonalimy systemy pomnażania dobra – oparte o ideę miłości wzajemnej, wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka.

Zarząd

ks. Andrzej Sikorski – Prezes Zarządu – andrzej.sikorski@bycbardziej.pl

Piotr Szlagowski – Wiceprezes Zarządu – piotr.szlagowski@bycbardziej.pl