Przekaż 1%

Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnik objęty liniową, 19-procentową stawką podatku,
  • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

Jak to zrobić samodzielnie?

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (poniżej przykład dla PIT-38).

A może skorzystać z pomocy?