polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, Organizator przekazuje poniżą informację o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administrator danych.

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Fundacja Być Bardziej z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Aldony 12/1 (03-928 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445363, NIP: 7010364173, REGON: 146468402 (dalej

„Organizator”).

2. Dane kontaktowe administratora.

Z Organizatorem można się kontaktować w następujący sposób:

  1. listem przesłanym na adres: Fundacja Być Bardziej z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Aldony 12/1 (03-928 Warszawa)
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: sekretariat@rodzinaroku.pl
  3. telefonicznie: 730 969 797

3. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania.

Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, oceny Pracy Konkursowej, przekazania (wydania) Nagrody. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest jego zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia), a także realizacja prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, takich jak obrona i dochodzenie roszczeń w  związku z prowadzeniem postępowań spornych (w tym przed organami publicznymi) oraz innych postępowań, wewnętrzne cele administracyjne (operacyjne) związane z prowadzeniem działalności, cele archiwalne i dowodowe (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 • Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
 • Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail: sekretariat@rodzinaroku.pl
 • Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)
 • Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków: – zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem

4. Dane osobowe

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 • Dane osobowe są pozyskiwane podczas składania zamówienia w sklepie lub wysyłania maila na adres podany na stronie
 • Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia
 • Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
 • Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: sekretariat@rodzinaroku.pl
 • Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)
 • Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków: – zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem

5. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane przez Organizatora:

 • pracownikom i współpracownikom Organizatora, którzy będą mieć dostęp do danych osobowych Uczestnika w związku z wykonywaniem powierzonych ich obowiązków,
 • podmiotom przetwarzającym, którym Organizator zleci czynności wymagające przetwarzania danych osobowych,
 • dostawcom usług informatycznych,
 • podmiotom, które mogą żądać przekazania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane na podstawie jego zgody będą przechowywane przez Organizatora do momentu jej wycofania zgody, natomiast dane osobowe przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora będą przechowywane do momentu istnienia tych interesów lub wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie wystąpią uzasadnione prawnie podstawy dalszego przetwarzania danych osobowych.

6. Informacja o plikach cookies.

 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 • Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

7. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 • W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami
 • – Internet Explorer
 • – Chrome
 • – Safari
 • – Firefox
 • – Opera
 • – Android
 • – Safari (iOS)
 • – Windows Phone
 • – Blackberry

8. Udostępnienie danych.

 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie
  w granicach prawnie dozwolonych.
 • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

9. Postanowienia końcowe

 • Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna na stronie (www.rodzinaroku.pl)
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.