Wesprzyj nas

Możesz to uczynić na kilka sposobów:

Przelew bankowy

Dokonując regularnych wpłat na Fundację, możesz uczestniczyć w budowaniu naszych programów. To dzięki takiemu wsparciu możemy planować nasze działania w dłuższym horyzoncie czasu i jeszcze skuteczniej docierać z pomocą do potrzebujących dzieci. Regularnych wpłat możesz dokonywać za pośrednictwem tradycyjnego przelewu poprzez stałe polecenie zapłaty. Nie jesteś jeszcze gotowy, żeby regularnie wspierać Fundację? Pomóż jednorazowo!

Pobierz blankiet przelewu

1%

Jeśli jesteś podatnikiem: podatku dochodowego od osób fizycznych, opodatkowanym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, objętym liniową, 19-procentową stawką podatku lub uzyskującym dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

Zamiast prezentu...

Darowizna!

Przedstawiamy ciekawy pomysł na wsparcie finansowe nasze fundacji i projektu Rodzina Roku

Jeżeli organizując uroczystość rodzinną obawiasz się, co zrobić z kolejnymi prezentami, bo często wszystko już masz: poproś swoich znajomych, rodzinę, gości o wpłaty na Fundację Być Bardziej.

OGŁOŚ W ZAPROSZENIACH, ŻE NIE CHCESZ PREZENTÓW, TYLKO DAROWIZNY

WYŚLIJ ULOTKĘ O FUNDACJI LUB OPISZ W TEKŚCIE, WSKAŻ STORNĘ INTERNETOWĄ www.bycbardziej.pl
PODCZAS WYDARZENIA KILKUKROTNIE O TYM PRZYPOMNIJ

PODZIĘKUJ

OTRZYMAJ PODZIĘKOWANIA Z FUNDACJI

Wpłat na rzecz polskich rodzin można dokonywać na konto Fundacji w PKO BP:

Fundacja Być Bardziej 2 7 1 0 2 0 1 0 9 7 0 0 0 0 7 5 0 2 0 2 7 8 4 8 0 9

Bardzo dziękujemy za każdy dar serca.

Dziękujemy za wszelki rodzaj pomocy.