Dzwonek na obiad

Dzwonek na obiad

Fundacja „Być Bardziej” działa od grudnia 2012 roku. W roku szkolnym 2013/2014 realizowaliśmy program pn. „Nakarm głodnego. Szczęśliwe dziecko z pełnym brzuszkiem” pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego przy współpracy 100 ośrodków edukacyjno-wychowawczych (szkoły: podstawowe, gimnazja i średnie). Patronat nad naszymi działaniami objęły: Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Podlaskie Kuratorium Oświaty. 

Ponadto, zrealizowaliśmy:

  • I edycję programu „Dzwonek na obiad” w roku szkolnym 2014/2015. Podczas realizacji tego programu podjęliśmy współpracę z większą ilością podmiotów oświatowych (na 31 grudnia 2014r.  jest to ponad 200 szkół różnego stopnia edukacyjnego), a także przy współpracy i dużym poparciu przez: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 12 Kuratoriów Oświaty i ponad 30 największych miast w Polsce.
  • II edycję programu „Dzwonek na obiad” w roku szkolnym 2015/16. Podjęta została współpraca z około 200 szkołami różnych stopni edukacyjnych przy poparciu Kancelarii Prezydenta RP, a także patronacie: MENu, MPiPS oraz Kuratoriów Oświaty Polsce i jednostek samorządowych.
  • III edycję programu „Dzwonek na obiad” w roku szkolnym 2016/17. Programem zostało objęte ponad 300 dzieci z terenu całej Polski. W ramach akcji konkursowej „Grosz do Grosza” udało się pozyskać środki finansowe w kwocie ponad 75.000 PLN przy współpracy z ponad 350 szkołami w Polsce. Pieniądze te pozwoliły na opłacenie prawie 15 tysięcy obiadów naszym podopiecznym.
  • IV edycję programu „Dzwonek na obiad” w ostatnim roku szkolnym. Udzielono pomocy około 300 dzieciom i młodzieży z terenu całej Polski. Akcja konkursowa „Grosz do Grosza” pozwoliła pozyskać środki finansowe w kwocie około 93.000 PLN przy współpracy z ponad 260 szkołami w Polsce. Pieniądze te pozwoliły na opłacenie prawie 19 tysięcy obiadów naszym podopiecznym.
  • V edycję programu „Dzwonek na obiad” w roku szkolnym 2018/19 przeprowadzono w 171 szkołach, gdzie sprawozdanie przyszo od 135 szkół. Łącznie kwota zebrana w akcji „Grosz do Grosza” pozwoliła na sfinansowanie ponad 15 tysięcy obiadów (przy średniej cenie 5 zł/obiad). W zbiórkę zaangażowanych było prawie 300 nauczycieli i 540 wolontariuszy.

W roku 2019/20 program ten nie był realizowany ze względu na pandemię

W VI edycji programu „Dzwonek na obiad” w  I i II semestrze roku szkolnego 2020/21 chęć udziału w akcji zgłosiło 97 szkół. Protokoły oraz środki pieniężne na obiady otrzymaliśmy od prawie 50 placówek edukacyjnych. Pozostałe szkoły do tej pory nie rozliczyły się z akcji. Łącznie zebrano 16 915,50 PLN. Kwotę tę przekazano na rzecz programu „Dzwonek na obiad”, co pozwoliło nam na sfinansowanie w sumie ponad 2400 obiadów (przy średniej cenie obiadu: 7 zł) dla naszych podopiecznych. Dzięki Państwa zaangażowaniu każde z tych dzieci otrzymało ciepłe posiłki. W zbiórkę zaangażowało się w sumie ponad 194 nauczycieli wraz z około 300 uczniami tworzącymi Komitet Organizacyjny, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

W ostatniej edycji programu „Dzwonek na obiad” w I i II semestrze roku szkolnego 2021/22 chęć udziału zgłosiło 56 szkół. Sprawozdania wraz ze środkami pieniężnymi otrzymaliśmy od prawie 24 placówek edukacyjnych. Pozostałe szkoły do tej pory nie rozliczyły się z akcji. Łącznie zebrano 14 436,71 PLN. Kwotę tę przekazano na rzecz programu „Dzwonek na obiad”, co pozwoliło nam na sfinansowanie w sumie ponad 1804 obiadów (przy średniej cenie obiadu: 8 zł) dla naszych podopiecznych. Dzięki zaangażowaniu 72 nauczycieli wraz z około 120 uczniami wolontariuszami tworzącymi Komitet Organizacyjny udało się zorganizować ciepły posiłek dla naszych podopiecznych.

Dzwonek na Obiad to projekt poświęcony najwrażliwszej grupie społecznej- dzieciom i młodzieży. Głównym celem akcji jest zapewnienie ciepłego obiadu w szkole tym uczniom, których rodzice lub opiekunowie nie są w stanie zapewnić tego samodzielnie. Jeden ciepły posiłek to absolutne minimum dla prawidłowego rozwoju dziecka. Projekt ten został oparty na sieci wolontariuszy, którzy angażują się w działania społeczne na rzecz swojego najbliższego otoczenia. Projekt realizowany na terenie całej Polski, na rzecz dzieci i młodzieży angażował mieszkańców, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.